Today I Felt Like Giving Up

"You're simply having a couple of tough hours. It's not a bad day, you're not a victim, this isn't permanent." - Garrick Van Buren

En ook: dit is mijn taal nu.

Het eerste nieuw-voltooide werk sinds een jaar balanceert op de rand van het sloganeske. Het is een tag eerder dan een tekening, een schetsmatige collage als koppige, trieste waarschuwing voor die momenten waarop, tenzij kunst tegenduwt, alles verdwijnt in diepteloosheid.

Today I Felt Like Giving Up, (tekening), 2009,
waar de reeks 'Simple Truths' overlapt met de nieuwe reeks 'Battlegrounds'.