Taste of Power

Goed kijken is moeilijk. Mensen raden liever naar een betekenis. Maar ik maak geen puzzels. Ik vertel iets voor een trage blik.

Toeschouwers betreden een streng geordend, fragmentarisch landschap dat de ruimte bezwaart met een nieuw verleden; een onontkoombare geschiedenis die heden en toekomst verdringt.

Taste of Power, (installatie), 2008,
uit de nieuwe reeks 'Battlegrounds', over verloren gevechten en artistieke patstellingen.