Studio

I believe spaces stay with you.

s1.jpg

Het gaat om een minimalistische vertaling van mijn eigen pover bedeeld atelier, zowel ingeklapt tot een min of meer kubusvormig volume, als opengevouwen tot een wand van kaders op ware grootte van de muren. Hier wordt de symbolische scheppingsvrijheid van de witte bladzijde, van het lege doek, gereduceerd en teruggevoerd tot zijn letterlijke ‘ruimte om te creëren’: het atelier. De bruikbaarheid ervan is echter ingeruild voor een rol als getuige en medeplichtige. De mentale en fysieke vrijheid die gelden als voorwaarden voor het creatieve proces worden niet louter als thema genomen voor een artistiek product maar als het artistiek product zelf gepresenteerd.

Studio, (installatie), 2004-2005,
uit de reeks 'Spacial Quotes', over elkaar overlappende locaties.